GFF om Covid-19

Många är av förklarliga skäl oroliga i samhället kring Covid-19 (coronaviruset), SvFF har gått ut med riktlinjer för fotbollens verksamhet och det är dessa riklnjer som vi följer.

Länk till riktlinjerna på SvFF sida.

Riktlinjerna uppdateras löpande och mycket händer från dag till dag runt omkring oss i samhället.

Inställda aktiviteter (möten/utbidlningar) i GFFs regi.

Verksamheter i Gestriklands Fotbollförbund som påverkas av beslut utifrån riktlinjerna är (uppdateras löpande):

  • Spelformsmöte/utbildning 7 mot 7, 2020-03-17 - INSTÄLLD
  • Spelformsmöte/utbildning 5 mot 5, 2020-03-18 - INSTÄLLD
  • Spelarutbildningsdag/matcher Flickor 15 (2005). 2020-03-21 - INSTÄLLD
  • Tränarutbildning C GFF, 2020-03-21 - UPPSKJUTEN (återkommer med nytt datum)
  • Tränarutbildning B-ungdom Stensätra IF, 2020-03-21 - 22 - UPPSKJUTEN (återkommer med nytt datum)
  • Spelarutbildningsdag/matcher Pojkar15 (2005). 2020-03-22 - INSTÄLLD
  • Kvinnor, ledarskap och idrottsutveckling, 2020-03-28 - UPPSKJUTEN (återkommer med nytt datum)
  • Tränarutbildning C Hille IF/Åbyggeby FK, 2020-04-04 - UPPSKJUTEN (återkommer med nytt datum)
  • Gestrikecupen, spelarutbildningsläger F/P16 (2004), 2020-04-03 - 05 - INSTÄLLD

Vi följer hela tiden SvFFs riktlinjer med anledning av Corona-utbrottet.