Skrivelse till Region Gävleborg

Gestriklands och Hälsinglands Fotbollförbund har gemensamt skrivit och skickat en skrivelse till Region Gävleborg angående det beslut som tagits att inte tillåta matcher för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Skrivelsen till Region Gävleborg (PDF)