Digitala domararvoden

SvFF har sedan 1 april infört digitala arvoden på merparten av alla förbundsserier och Gestriklands Fotbollförbund inför från 1/8 digitala arvoden i samtliga serier där GFF tillsätter domare, damer div 2-3, herrar div 4-7 och ungdomsserier flickor/pojkar 15 år och äldre. Kom därför ihåg att logga in där för att hantera domarnas uppdrag och betala ut arvoden och andra ersättningar.

https://arvoden.fogis.se/ så kan du som domare och du som föreningsadministratör logga in på den nya sidan.

Du som domare kan klicka här för att få information om hur systemet fungerar och vad du bör göra för att komma igång.

Du som föreningsadministratör kan klicka här för att få information om hur du som administratör ska arbeta med det nya systemet. Kom ihåg att slå på aviseringar för när det kommer en nya ansökan om domarersättning, detta gör du genom att logga in - Klicka på din profil - Klicka på aviseringar - Lägg in mailadressen till den person som aviseringarna ska gå till.

Digital domarersättning - Frågor och svar
Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren för er som förening rörande digital domarersättning i Fogis.