Mobila Domarklienten (MDK)

Nytt från 2014 är den Mobila DomarKlienten (MDK) som med fördel kan användas av domare att resultat- och händelserapportera matcher.

Länk till den Mobila DomarKlienten finns här.

Länk till sida som förklara hur man använder den finns här.