Kontakta oss

Kansli

Anders Nordén

Förbundsutvecklare / Kanslichef

Mobil: 070-270 82 75
E-post: anders.norden@fotboll.gastidr.se

Ansvarsområde: Ekonomi, Personal, Föreningsutveckling, Anläggning, Idrottslyftet. Futsal

Urban Ivarsson

Föreningsutvecklare

Mobil: 070-308 12 70
E-post: urban.ivarsson@fotboll.gastidr.se

Ansvarsområde: Tränar- och Spelarutbildning, Spelarutbildare, NIU skolinstruktör, Lira Blågult, Futsal

Eva Westin

Fotbollsutvecklare

Mobil: 072-252 56 95
E-post: eva.westin@fotboll.gastidr.se

Ansvarsområde: Tävling, Domare, NIU skolinstruktör, Futsal

Styrelse

Roger Persson

Ordförande

Mobil: 070-256 57 88
E-post: roger.persson@politiker.gavle.se

Stefan Östblom

Ordförande Tävlingskommittén

Mobil: 073-420 13 11
E-post: eastflower@telia.com

Tore Lennartsson

Ordförande Utbildningskommitté

Mobil: 070-521 10 21
E-post: torelennartsson@hotmail.com

Mikael Mossberg

Ordförande Domarkommitté

Mobil: 070-584 72 53
E-post: mikaelmossberg66@outlook.com

Annette Gustafsson

Ordförande Föreningsutvecklingskommitté

Mobil: 070-518 82 66
E-post: svartgutten@hotmail.com

Ola Johansson

Ordförande Futsalkommitté

Mobil: 076-160 40 09
E-post: ola.johansson@ockelbo.se

Leif Lindstrand

Ledamot

Mobil: 070-340 32 73
E-post: l.lindstrand@telia.com

Revisorer

Per Niward

Revisor

Mobil: 070-604 16 19
E-post: per.niward@starrevision.se

Ulf Häggberg

Revisor

Tel: 026-178756
E-post: ulf.haggberg@gavle.se

Daniel Ageflod

Revisorssuppleant

Mobil: 070-2642085
E-post: daniel.ageflod@errevision.se

Disciplinnämnd (DpN)

Florindo De Sanctis

Mobil: 072-249 44 28
E-post: florindo48@gmail.com

Ansvarsområde: Ordförande i Disciplinutskottet

Johnny Andersson

Mobil: 070-252 08 04
E-post: anderjohnny56@gmail.com

Torbjörn Lagerman

Mobil: 070-265 24 74
E-post: torbjorn.lagerman@gastrikeatervinnare.se

Magnus Mossberg

Mobil: 070-313 96 82
E-post: magnusmossberg56@hotmail.com

Ansvarsområde: domartillsättare (till div.2 AD), C4 (coach för div.4 domare) och observatör (LDO)

Leif Lindstrand

Ledamot

Mobil: 070-340 32 73
E-post: l.lindstrand@telia.com

Valberedning

Johnny Gustafsson

Mobil: 070-4140895
E-post: johnny.gustafsson@gavle.se

Övrigt: Sammankallande

Ulf Andersson

Mobil: 076-811 21 82
E-post: uffe.andersson10@gmail.com

Övrigt: Ockelbo kommun

Örjan Ohlström

Mobil: 070-553 90 40
E-post: orjan.ohlstrom@gmail.com

Birgitta Osmund Eriksson

Mobil: 073-822 50 56
E-post: birgitta.thomas@osmund.se

Tävlingskommitté (TK)

Stefan Östblom

Ordförande Tävlingskommittén

Mobil: 073-420 13 11
E-post: eastflower@telia.com

Lars Carlson

Tel: 026-14 34 60
Mobil: 076-114 65 60
E-post: lars.c.carlson@gmail.com

Pär Törnblom

Tel: 026-25 02 20
Mobil: 070-650 64 58
E-post: par.tornblom@gmail.com

Florindo De Sanctis

Mobil: 072-249 44 28
E-post: florindo48@gmail.com

Stina Norelius

Mobil: 076-82 82 834
E-post: stina.norelius@gmail.com

Göran Tägtström

Mobil: 070-536 64 15
E-post: goran.x.tagtstrom@gmail.com

Magnus Wennberg

Mobil: 070-600 40 15
E-post: magnus.wennberg@edu.sandviken.se

Ola Israelsson

Mobil: 070-311 38 35
E-post: ola.israelsson@edu.sandviken.se

Barn- och ungdomsutskott (BoU)

Erika Wengberg

Mobil: 0767998703
E-post: erikawengberg@gmail.com

Görgen Albrektsson

Mobil: 070-555 04 14
E-post: gorgen.albrektsson@gmail.com

Markus Strömbergsson

Mobil: 0708912778
E-post: markus.strombergsson@gmail.com

Domarkommitté (DK)

Mikael Mossberg

Ordförande domarkommitté

Mobil: 070-584 72 53
E-post: mikaelmossberg66@outlook.com

Magnus Mossberg

Mobil: 070-313 96 82
E-post: magnusmossberg56@hotmail.com

Ansvarsområde: domartillsättare (till div.2 AD), C4 (coach för div.4 domare) och observatör (LDO)

Jan Forsgren

Tel: 073-845 81 15
Mobil: 073-845 81 15
E-post: jan.forsgren43@outlook.com

Ansvarsområde: återbudsansvarig (ÅBD)

Daniel Rosin

Tel: 026-61 26 51
Mobil: 070-629 69 65
E-post: daniel.rosin@gavle.se

Ansvarsområde: utbildningsansvarig, distriktsinstruktör (DI), C5 (coach för div.5 domare) och observatör (LDO)

Marcus Jeppsson

Tel: 026-10 32 64
Mobil: 070-517 32 64
E-post: marcus.jeppsson@hotmail.com

Ansvarsområde: distriktsinstruktör (DI), damcoach och observatör (LDO)

Anders Bergman

Mobil: 070-663 44 31
E-post: andersbergman67@gmail.com

Ansvarsområde: Distriktsinstruktör (DI), coach för nybörjardomare (Steg 1)

Magnus Undén

Mobil: 070-398 50 26
E-post: magnus.unden@cgi.com

Markus Elg

Mobil: 070-304 83 04
E-post: markuselg@hotmail.com

Micael Friberg

Mobil: 073-838 74 29
E-post: micael.friberg@hotmail.com

Louise Wisting

Mobil: 070-717 59 59
E-post: louise.wisting@hotmail.com

Utbildningskommitté (UK)

Tore Lennartsson

Mobil: 070-082 65 87
E-post: torelennartsson@hotmail.com

Ansvarsområde: Ordförande Utbildningskommittén

Joacim Carlson

Mobil: 073-362 79 45
E-post: joacim.carlson@gavle.se

Malin Gustafsson

Mobil: 073-645 23 18
E-post: malin.k.gustafsson@gmail.com

Ivars Jegers

Mobil: 073-823 60 20
E-post: ijegers@me.com

Per Olsson

Mobil: 073-719 73 80
E-post: per.olsson@assemblin.se

Anders Boman

Mobil: 070-092 05 50
E-post: mandersboman@gmail.com

Föreningsutvecklingskommitté (FUK)

Annette Gustafsson

Ordförande FUK

Mobil: 070-518 82 66
E-post: svartgutten@hotmail.com

Peter Meuser

Område Gävle

Mobil: 070-998 83 37
E-post: petermeuser68@gmail.com

Leif Lindstrand

Område Gävle

Mobil: 070-340 32 73
E-post: l.lindstrand@telia.com

Martin Huld

Område Hofors

Mobil: 076-817 94 66
E-post: martin.huld@hotmail.com

Olof Hansson

Idrottskonsulent RF SISU Gävleborg

Mobil: 072-355 19 85
E-post: olof.hansson@rfsisu.se

Victor Holmgren

Idrottskonsulent RF SISU Gävleborg

Mobil: 070-250 49 20
E-post: victor.holmgren@rfsisu.se

Jeancarlo Saavedra Salinas

Område Ockelbo

Mobil: 070-767 27 94
E-post: jeancarlo.ockelboif@gmail.com

Futsalkommitté (FK)

Ola Johansson

Mobil: 076-160 40 09
E-post: ola.johansson@ockelbo.se

Ansvarsområde: Ordförande

Magnus Lindmark

Mobil: 070-646 70 20
E-post: magnus.lindmark@bilmetro.se

Ansvarsområde: Arrangemang

Fredrik Bäckström

Mobil: 072 - 721 00 09
E-post: fredrik.backstrom74@gmail.com

Micael Friberg

Mobil: 073-838 74 29
E-post: micael.friberg@hotmail.com

Ansvarsområde: Domaransvarig

Jörgen Wikman

Mobil: 070-794 59 03
E-post: jorgen.wikman@midsona.se

Ansvarsområde: Utbildningsansvarig

Distriktsinstruktörer (DI)

Tore Lennartsson

Mobil: 070-082 65 87
E-post: torelennartsson@hotmail.com

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1, 2 och 3

Joacim Carlson

Mobil: 073-362 79 45
E-post: joacim.carlson@gavle.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1, 2 och 3

Dennis Berglund

Mobil: 070-558 68 92
E-post: dennis.berglund@gavle.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1, 2 och 3

Stefan Ädel

Tel: 026-64 308 8
Mobil: 070-272 94 51
E-post: jstefanadel@gmail.com

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Eva-Lotta Persson

Mobil: 070-688 33 81
E-post: evalottapersson@hotmail.com

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Mikael Johansson

Mobil: 070-604 16 18
E-post: mikael.johansson@aktivrevision.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Görgen Albrektsson

Mobil: 070-555 04 14
E-post: gorgen.albrektsson@gmail.com

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Jonas Liw

Mobil: 079-072 95 47
E-post: jonas.liw@gavle.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Daniel Sundström

Mobil: 076-866 99 74
E-post: sundstrom.daniel78@gmail.com

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Anna-Karin Hall

Mobil: 072-233 69 80
E-post: anna-karin.hall@regiongavleborg.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Josefin Höglund

Mobil: 070-209 56 13
E-post: josefin@josefincarlsson.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Eva Westin

E-post: eva.westin@fotboll.gastidr.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Urban Ivarsson

Mobil: 070-308 12 70
E-post: urban.ivarsson@fotboll.gastidr.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1

Anders Nordén

Mobil: 070-270 82 75
E-post: anders.norden@fotboll.gastidr.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Daniel Rosin

Mobil: 070-629 69 65
E-post: daniel.rosin@gavle.se

Ansvarsområde: Domarutbildningar distriktsdomare

Marcus Jeppsson

Tel: 026-10 32 64
Mobil: 070-517 32 64
E-post: marcus.jeppsson@hotmail.com

Ansvarsområde: Domarutbildningar distriktsdomare

Micael Friberg

Mobil: 073-838 74 29
E-post: micael.friberg@hotmail.com

Markus Elg

Mobil: 070-304 83 04
E-post: markuselg@hotmail.com

Anders Bergman

Mobil: 070-663 44 31
E-post: andersbergman67@gmail.com

Ansvarsområde: Distriktsinstruktör (DI), coach för nybörjardomare (Steg 1)

Nationell Fotbollsutbildare (NaFu)

Christian Fagerhov

Nationell Fotbollsutbildare Gestrikland/Hälsingland/Dalarna/Uppland

Mobil: 072-515 24 50
E-post: christian.fagerhov@svenskfotboll.se

Spelarutbildare (SU)

Urban Ivarsson

Föreningsutvecklare

Mobil: 070-308 12 70
E-post: urban.ivarsson@fotboll.gastidr.se

Ansvarsområde: Spelarutbildare flickor och pojkar

Förbundskaptener P04

Admir Suljic

Mobil: 076-911 55 00
E-post: suljic.admir@hotmail.com

Ansvarsområde: DFK P04

Hannibal Tesfamichel

Mobil: 079-308 87 81
E-post: hanitesfamichael@gmail.com

Ansvarsområde: Mv DFK P04

Ivan Alvarado

Mobil: 070-094 35 18
E-post: mario.alvarado@live.se

Ansvarsområde: DFK P04

Förbundskaptener P05

Jonathan Boström

DFK P05

Mobil: 072-230 47 59
E-post: jonb1@live.se

Ivan Alvarado

Mobil: 070-094 35 18
E-post: mario.alvarado@live.se

Ansvarsområde: DFK P05

Hannibal Tesfamichel

Mv.DFK P05

Mobil: 079-308 87 81
E-post: hanitesfamichael@gmail.com

Förbundskaptener P06

Andreas Röstberg

Mobil: 070-269 06 72
E-post: andreas.rostberg@cadcam-it.se

Ansvarsområde: DFK P06

Ever Alvarado

Mobil: 073-731 05 42
E-post: ever.alvarado86@hotmail.com

Ansvarsområde: DFK P06

Förbundskaptener F04

Per Nyström

Mobil: 070-229 23 29
E-post: per.nystrom@edu.sandviken.se

Ansvarsområde: DFK F04

Mats Jansson

Mobil: 070-641 53 08
E-post: mats.k.jansson@sandvik.com

Ansvarsområde: DFK F04

Pege Sundstrand

Mobil: 070-680 38 67
E-post: pege.sundstrand@kriminalvarden.se

Ansvarsområde: Mv DFK F04

Förbundskaptener F05

Eva Westin

Mobil: 072-252 56 95
E-post: eva.westin@fotboll.gastidr.se

Ansvarsområde: DFK F05

Miriam Shipley

Mobil: 070-397 51 70
E-post: miriamshi@hotmail.com

Ansvarsområde: DFK F05

Förbundskaptener F06

Daniel Sundström

DFK F06

Mobil: 076-866 99 74
E-post: sundstrom.daniel78@gmail.com

Elin Sundstrand

Mobil: 072-014 82 70
E-post: elin_sundstrand@hotmail.com

Ansvarsområde: DFK F06

Peter Wickström

Mv. DFK F06

Mobil: 070-622 02 95
E-post: petersnoppan@outlook.com