Fem förbund verkar för samma mål

Samsyn är ett begrepp som innefattar flera olika delar:

  1. Bra stämning på och kring våra arrangemang.
  2. En planering mellan förbunden av större aktiviteter.
  3. En överenskommelse om när våra idrotters tävlingssäsonger är under året och vad som då skall prioriteras.

Våra förbunds ambitioner är att skapa en bättre miljö för alla aktörer i och kring vår idrott!

Medverkande förbund är fotboll, innebandy, ishockey bandy och Gästriklands Idrottsförbund.