Fotboll i skolan

Att ha fotboll på schemat, både i Grundskolan & i gymnasieskolan har blivit en allt vanligare företeelse för de fotbollsspelare som vill lägga ner mer tid på att bli en bättre spelare, och för de föreningar som ser verksamheten som bedrivs i skolan som en del i sina spelares utveckling.
Från och med höstterminen 2011, så kommer fotbollsverksamheten att bedrivas på 3 olika nivåer, som vi beskriver närmare i vänstermarginalen.
Gestriklands Fotbollförbunds roll, på uppdrag av SvFF, är att

- Kvalitetssäkra den verksamhet som bedrivs (certifiera)

- Informera om var & vilken verksamhet som bedrivs

- Fortbilda instruktörerna i verksamheten

- Ge support till föreningar som vill ha hjälp att tillsammans med skolan starta verksamhet.

Idrottsprogrammen NIU och LIU. Borgis-, Polhems- och Vasas Idrottsutbildningar

Här finns information om vilka skolor som är certifierade.

Ansvarig för verksamheten
Jonas Liw