Styrande dokument

Sedan 2008 har GFF haft en ny organisation gällande spelarutbildningsverksamheten.

Reviderades i juni 2010.

Reviderades i april 2012.

Revideras i april 2014.

Reviderades i april 2016

Reviderades 2019-09-16 (gällande)

Dokument över GFFs spelartbildningsverksamhet 3.0 är under framtagande.

GFFs arbetssätt (2020-04-29)

Arbetsbeskrivning. SvFF Nationella Fotbollsutvecklare (NAFU)

Arbetsbeskrivning. Spelarutbildare (SU) 2018-2020